موقعیت شما: آمار و اطلاعات » مصوبات سفر رياست جمهوري  

گزارش پروژه هاي مصوب سفر رياست محترم جمهوري و هيات وزيران به استان اصفهان در ارتباط با وزارت راه و شهرسازي


گزارش پروژه هاي مصوب دور اول سفر رياست محترم جمهوري و هيات وزيران به استان اصفهان در تاريخ 6 خرداد ماه 1386 در ارتباط با وزارت راه و شهرسازي

رديف  متن مصوبه  اقدامات انجام شده درصد پيشرفت فيزيك پروژه
 1 تامين مبلغ چهارصد ميليارد ريال جهت تسريع در اجراي پروژه قطار سريع السير تهران - قم - اصفهان در لايحه بودجه 1387 با توجه به بررسي هاي  اقتصادي و ترافيكي انجام شده ، مسير قم - دليجان - ميمه - مورچه خورت - اصفهان به عنوان مسير مورد نظر انتخاب شده است ( بطول 240 كيلومتر) و پروژه  در حال حاضر در دو قطعه توسط شركت سيمين سپاهان (150 كيلومتر) و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (90 كيلومتر) در دست اجرا مي باشد  . شايان ذكر است در قانون بودجه سال 1389 نيز مبلغ 558 میلیارد ريال اعتبار به اين پروژه اختصاص يافته است. همچنین در لایحه بودجه سال 1390 اعتبار 243 میلیارد ریالی برای این پروژه در نظر گرفته شده است. 60
 2 اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي مطالعه ايجاد هاب (مركز هدايت و كنترل) حمل ونقل در استان در سال 1386 مطالعه اي تحت عنوان امكان سنجي پايانه مركزي شرق اصفهان با مديريت اداره كل راه و ترابري استان اصفهان و توسط مشاور شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان آغاز شده و فاز يك آن تكميل شده است. فراهم شدن مقدمات آغاز مراحل تكميلي نيز دردست پيگيري مي باشد.  100
 3 پيش بيني مبلغ يكصد ميليارد ريال جهت احداث باند دوم راه خوانسار - دامنه و كمربندي خميني شهر و نجف آباد در لايحه بودجه 1387 پس از طي مراحل قانوني ماده 32 در سال 1386 مطالعات هردومحور توسط اداره كل راه و ترابري استان انجام شده و پس از تاييد به دفتر راه و ترابري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شد كه با پيگيري هاي بعمل آمده در قانون بودجه لحاظ گرديد.
جهت احداث باند دوم كمربندي خميني شهرو نجف آباد به طول حدود 40 كيلومتر  كه عمليات اجرايي آن  ادامه دارد.
 جهت احداث باند دوم دامنه - خوانسار به طول 26 كيلومتر عمليات اجرايي درحال انجام مي باشد.
100
 4 اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت اصلاح سه نقطه حادثه خيز در محور موته - گلپايگان در سال 1386
اين اداره كل نسبت به مطالعه مقدماتي كامل محور مذكور به طول 65 كيلومتر اقدام نموده و در صورت وجود اعتبار مناسب (150 ميليارد ريال) آمادگي اجراي پروژه چهارخطه موته - گلپايگان را دارد. در رابطه با تكليف خاص مصوبه نيز اين اداره كل  مشخصاً نقاط حادثه خيز را در گردنه گدار سرخ و محدوده هاي شهري موته و گلشهر شناسايي نموده و همزمان با تأمين اعتبار اقدامات لازم بعمل خواهد آمد ضمناً شش كيلومتر از پروژه به اتمام و بهره برداري رسيده است .
همچنین با توجه به اخذ کمیسیون ماده 32 این پروژه در سال 1389 و ابلاغ اعتبار از محل اعتبارات سایر پیوست قانون بودجه سال 1389 در خصوص ادامه مسیر پیمانکار انتخاب و در دست اقدام است.
80
 5 پيش بيني اعتبار مورد نياز انجام مطالعه اتصال طرح راه آهن كريدور شرق به غرب كشور در لايحه بودجه 1387 موضوع توسط معاونت اقتصاد برنامه ریزی و حمل و نقل در دست بررسي و پيگيري مي باشد كه در همين رابطه مكاتباتي نيز با استانداري اصفهان شده است. البته با پيگيري هاي انجام شده ، طرح مطالعه راه آهن اصفهان - ازنا در جدول شماره 13 قانون بودجه سال 87 لحاظ شده است. 0
 6 اختصاص مبلغ سيصد ميليارد ريال جهت بهسازي و روكش آسفالت راههاي روستايي و فرعي استان از محل اعتبارات ملي و استاني طي برنامه چهارم
براي راههاي روستايي در سال 86 اعتباري برابر 51 ميليارد ريال و در سال 87 نيز برابر 40 ميليارد ريال و در سال 88 نيز برابر 42 ميليارد ريال  از محل رديف 40702063  براي استان درنظر گرفته شد و در مجوع نیز از محل اعتبارات استانی جهت اجرایی شدن این مصوبه از سال 86 تا کنون اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
60
 7 تامين اعتبار مورد نياز شروع عمليات اجرايي دوخطه شدن راه آهن قم - كاشان - بادرود دو خطه شدن راه آهن مزبور از پيش از انقلاب اسلامي در نظر بوده است و امروزه ، اجراي اين طرح اهميت مضاعفي يافته است. در همين راستا شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مطالعات جامع  فني و اقتصادي دوخطه شدن اين محور ريلي  را تهيه نموده و اسناد مناقصه به روش EPC نيز تهيه گرديده است . 0
 8 شروع احداث خطوط راه آهن سيستان - زرين شهر و آبنيل - شهرضا درسال 1386 خط آهن سيستان - زرين شهر موجود مي باشد و براي احداث خط دوم آن نيز موضوع در دست بررسي مي باشد. اتصال آبنيل به شهرضا نيز با بهره برداري از راه آهن  اصفهان - شهرضا (بخشي از محور ريلي استراتژيك اصفهان -شيراز) محقق شد ( از مدتها پيش عمليات ريلگذاري قسمت واقع در استان اصفهان از ايستگاه ديزيچه تا شهرضا به طول 68 كيلومتر به اتمام رسيده است) (مشكل اعتباري ) 0
 9 كمك به اجراي پروژه راه جرقويه - ابركوه و راه ندوشن - ورزنه از محل اعتبارات داخلي وزارت مطالعات مقدماتي راه جرقويه - ابركوه توسط مهندسين مشاور ره آور انجام و به مرحله اجرا رسيده است  بطوريكه 38 كيلومتر از مجموع 100 كيلومتر مسير  آسفالت شده است. (80 درصد پيشرفت فيزيكي ).براي اين محور در سالجاري مبلغ 10 ميليارد ريال اعتباري از طرف ستاد وزارتخانه در نظر گرفته شده است.  در خصوص جاده ورزنه - ندوشن كه حدود 37 كيلومتر آن (از محموع حدود 100 كيلومتر) در حوزه استان اصفهان قرار دارد، از سمت ورودي شهر ورزنه به طول 20 كيلومتر و در بخش انتهايي حوزه استحفاظي استان اصفهان به طول 17 كيلومتر (درمجموع 37 كيلومتر) از مسير توسط اداره كل راه و ترابري استان اصفهان ، عمليات در دست اجرا مي باشد كه  15 كيلومتر آن آسفالت شده است و جهت تكميل آن و احداث ابنيه فني و تكميل زيرسازي و آسفالت به اعتباري معادل 30 ميليارد ريال نياز مي باشد.
اعتبارات این مصوبه از محل راههای کویری می باشد.
 55
 10 كمك به اجراي  راه زيار - دستجاه - اژيه - ورزنه - حسن آباد از محل اعتبارات داخلي وزارت طول اين پروژه 100 كيلومتر مي باشد كه عمليات اجرايي بخشي از آن در حال اجرا است، این پروژه از محل عتبارات راههای کویری در قانون بودجه تامین اعتبار و ابلاغ شده است.  90
 11 مطالعه مقدماتي اتصال جندق به گرمسار در سال 86 مطالعات مربوطه توسط مهندسين مشاور طرح آفرينان پارس با مديريت اداره كل راه وترابري استان انجام شده كه پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل جهت اخذ مجوز ماده 32 قانون برنامه چهارم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال گرديد و با پيگيري هاي بعمل آمده در پيوست بودجه 87 لحاظ گرديد.ضمنا اين طرح عظيم و مهم ملي مورد پيگيري دفتر امور مناطق محروم رياست جمهوري نيز مي باشد و در پيوست قانون بودجه سالهاي 88 و 89 و 90 نيز داراي اعتبار مي باشد.  100
 12 افزايش اعتبار پروژه بزرگراه كاشان - مشهد اردهال از محل رديف (503735) و كمك از منابع استاني عملیات اجرایی این پروژه در دست اقدام است و دارای ردیف اعتباری در قانون بودجه می باشد. 100
 13  كمك به بهسازي سه راهي مشهد اردهال - وركان - موته كه توسط منابع استاني در حال انجام است  در سال 1387 از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان اعتباری در نظر گرفته شده و با توجه به پرحادثه بودن مسیر از محل اعتبارات رفع سازمان راهداری اعتباری در نظر گرفته و در سال 1389 پس از تصویب کمیسیون ماده 32 محور موته بسمت گلپایگان دارای اعتبار گردید و عملیات اجرایی آن شروع شده است.
مسیر کاشان بسمت ورکان آن در سه قطعه در دست اقدام می باشد.
80
 14  تكميل راه پيشكوه به پشتكوه فريدونشهر با اختصاص مبلغ سي ميليارد ريال از محل اعتبارات توازن منطقه اي  طول پروژه با جاده هاي آنتني 242 كيلومتر مي باشد كه عمليات اجرايي  آن توسط اين  اداره كل  در حال اجراست  و جهت اخذ اعتبار 30 ميليارد ريالي اختصاص يافته در مصوبه براي پروژه مذكور پيگيري لازم از معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بعمل آمده است و با ابلاغ اعتبار  به استانداري ، اقدامات مربوط به مبادله موافقتنامه توسط اين اداره كل انجام گرديده و با توجه به محدوديت فصل كاري با سرعت كار انجام شد  و در دست اجرا ميباشد ضمنا" يكدستگاه كارخانه آسفالت 120 تني توسط اين اداره كل در منطقه نصب و عمليات روكش آسفالت گرم در حال اجرا ميباشد.  45
15 احداث كمربندي آران و بيدگل با توافق استان مطالعات لازم توسط اداره كل راه وترابري استان انجام شد كه پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل به دفتر امور راه و ترابري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شد و با پيگيري هاي بعمل آمده در پيوست بودجه 87 درج گرديد.جهت كمك به اجراي پروژه مبلغ 5ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات تبصره 13 در تاريخ 11دي86 به اداره كل راه و ترابري استان ابلاغ شد.  عمليات اجرايي آغاز گرديد . شايان ذكر است از سال 1386 تا كنون اين پروژه از محل اعتبارات كد طرح 40702237 به ميزان 85 ميليارد ريال اعتبار اختصاص گرديده است.
 
60
16 مطالعه اتصال زواره ، بادرود و آران وبيدگل به گرمسار در سال 86 در محدوده مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه 1387 مطالعه مزبور توسط مهندسين مشاور انديشكار انجام شد و با بررسي يافته هاي مطالعه انجام شده
 
100
17 مطالعه باند دوم محور دهاقان به بروجن و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه 1387پس از طي مراحل قانوني ماده 32 مطالعات توسط اداره كل راه و ترابري استان انجام شد كه پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل به دفتر امور راه و ترابري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شد و با پيگيري هاي بعمل آمده در پيوست بودجه 87 درج گرديد.
 
100
 18  بررســــــي احــــداث جاده ايـــــــــــرانكوه
 (حد فاصل اصفهان به مباركه)
 تائيديه كميسيون ماده 32 اين پروژه انجام شده است و شايان ذكر است اين پروژه در قسمت ب جدول شماره 12 لايحه بودجه 90 لحاظ گرديده است.
شایان ذکر است تاییدیه کمیسیون ماده 32 این پروژه در سال 89 اخذ شده است.
 
 19 انجام مطالعه توسعه فرودگاه بين المللي اصفهان در اجراي اين بند ، مطالعات فاز يك پروژه ترمينال جديد بين المللي فرودگاه اصفهان تصويب گرديده و مطالعات فاز دوم آن در دست انجام مي باشد. همچنين مطالعات توسعه ترمينال حج فرودگاه بين المللي اصفهان تصويب شده و پروژه اجرايي آن دردست اقدام مي باشد.لازم به ذكر است كه مهندسين مشاور ADPI فرانسه درخصوص طرح جامع فرودگاه بين المللي اصفهان گزينه هاي متعددي را بررسي و در نهايت گزينه برتر انتخاب شده است و هم اكنون ضمن انجام مطالعات و طراحي هاي مربوطه ، آزادسازي زمين مورد نياز نيز در حال انجام مي باشد. ضمنا" مبلغ ده ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني به پروژه فوق اختصاص  و موافقتنامه مبادله شد.  
جز بند 2
دور اول
همكاري با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در احداث 30 مجموعه خدماتي رفاهي بين راهي
 
در اين راستا سازمان راهداري و حمل و نقل بر اساس اعلام نياز شركت توسعه گردشگري ايران ، نسبت به مكانيابي و صدور مجوز 13 باب مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي اقدام نموده و مراتب را جهت اقدامات بعدي اعم از تملك زمين ، تهيه نقشه ها و ... به شركت مزبور و مشاور طرح اعلام نموده است . 
 
 
جزء بند 2
دور اول
همكاري با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در احداث60 باب نمازخانه مجهز به مجموعه سرويسهاي بهداشتي بر اساس قانون شماره 48145 مصوب 30 مهر 1377 مجلس شوراي اسلامي و مفاد آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحيه قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 26 بهمن 1381 هيات وزيران ،  هرنوع واحدهاي خدماتي و رفاهي بين راهي منجمله نمازخانه و سرويسهاي بهداشتي به صورت متمركز و در قالب مجتمعهاي خدماتي - رفاهي بين راهي و صرفاً در نقاطي كه وزارت راه و ترابري مشخص نمايد ، جانمايي و احداث مي گردند.در همين راستا 19 مورد توسط اين اداره كل شناسائي و ارسال گرديده كه 41 مورد هم در دست اقدام ميباشد
 
 
بند 1 دور اول اختصاص 3/5 ميليارد ريال از محل منابع استاني وملي جهت واردات 4 دستگاه برف خوردست دوم از خارج كشور اقدام نمايد این بند مصوبه بطور کامل انجام گردید. 100

 

گزارش پروژه هاي مصوب دور دوم سفر رياست محترم جمهوري و هيات وزيران به استان اصفهان در تاريخ 6 اردیبهشت ماه 1388 در ارتباط با وزارت راه و شهرسازي

رديف  متن مصوبه  اقدامات انجام شده درصد پيشرفت فيزيك پروژه ملاحظات(مسايل ومشكلات موجود در اجراي پروژه)
 1 تغييرعنوان طرح باغبهادران - شهركرد به زرين شهر – باغبهادران – شهر كرد اجراي اين پروژه از سال 87 آغاز شده و هم اكنون 15 كيلومتر آن پروژه دو بانده شده و تقاطع غیرهمسطح باغبهادران و ذوب آهن در طول اين مسير نيز در دست اجرا است. 60  
 2 تسريع در اجراي طرح سه راهي دامنه – داران – اليگودرز و زيار – سيان – اژيه – ورزنه احداث باند دوم داران-درود (دربرگيرنده محور داران-اليگودرز) به شماره طبقه بندي 40702045 بطول 145 در حال اجراست كه جهت تكميل ان پيگيري لازم بعمل امده است.
محور زيار سيان اژيه ورزنه نيز از محل اعتبارات توسعه راههای کويری تامين و عمليات اجرايی آن در دست اقدام است.
70 عدم اعتبار كافي
 3 احداث باند دوم نيك آباد – حسن آباد – ورزنه – زيار ،پليس راه - علويجه، اصفهان – اردستان ، موته – گلپايگان، جاده مباركه – بروجن، جاده مباركه – طالخونچه – شهرضا ،سه راهي اوزنبلاغ -فريدون شهر ،چادگان -سه راهي سد،داران-چادگان، جاده شهرضا- نيك آباد- اژيه – هرند – كوهپايه و كمربندي الور – دولت آباد  پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32 ) قانون برنامه چهارم توسعه. طي نامه شماره 19941 مورخ 88/4/20 گزارش توجيهي طرحها به معاونت برنامه ريزي واقتصاد حمل ونقل وزارت راه وترابري جهت اخذ كميسيون ماده 32 ارسال گرديد و پس از آن طي مكاتبات متعدد مدارك لازمه به وزارت متبوعه ارسال و سپس به معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شده است. شايان ذكر است براساس آخرين اطلاعات خواسته شده نياز به اخذ گزارش وارسي ، تائيديه محيط زيست و تائيديه پدافند غير عامل بوده كه طي مكاتبات جداگانه اقدامات لازم بدينمنظور صورت گرفته است. شایان ذکر است پروزه های نیک آباد - حسن آباد و پلیس راه علویجه و اصفهان - اردستان از محل اعتبارات توسعه راههای کویری و موته - گلپایگان در سال 89 از محل سایر  قانون بودجه 89 دارای اعتبار بوده و در سال 90 در قسمت الف جدول 12 لحاظ گردیده است . 50 عدم اعتبار كافي و مجوز كميسيون ماده 32
 4 احداث كمربندي هاي جنوب غربي و شمال شرقي اصفهان ،جنوب سميرم، جنوب داران، درچه، دهاقان ، گلپايگان ،وزوان، ونداده، ميمه ، كاشان، كمربندي فلاورجان  پس از طي مراحل قانوني كميسيون ماده (32 ) قانون برنامه چهارم توسعه از محل اعتبارات رفع نقاط حادثه خيز كمك اعتباري خواهد شد. طي نامه شماره 19941 مورخ 88/4/20 گزارش توجيهي طرحها به معاونت برنامه ريزي واقتصاد حمل و نقل وزارت راه وترابري جهت اخذ كميسيون ماده 32 ارسال گرديدو پس از آن طي مكاتبات متعدد مدارك لازمه به وزارت متبوعه ارسال و سپس به معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شده است. شايان ذكر است براساس آخرين اطلاعات خواسته شده نياز به اخذ گزارش وارسي ، تائيديه محيط زيست و تائيديه پدافند غير عامل بوده كه طي مكاتبات جداگانه اقدامات لازم بدين منظور صورت گرفته است و در حال پیگیری است.
همچنین کنار گذر شرقی کاشان در سال 1390 در پیوست قانون بودجه با کد طبقه بندی 40702746 دارای اعتبار شده است و کمربندی جنوبی سمیرم نیز از محل اعتبارات استانی در دست اقدام است.
25 عدم اعتبار كافي و مجوز كميسيون ماده 32
 5 احداث بزرگراه سيمان سپاهان به مباركه و شركت زراعي و جاده هاي در – خونداب، قمصر- قهرود، دولت آباد – كنارگذر شرق، پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32 ) قانون برنامه چهارم توسعه . طي نامه شماره 19941 مورخ 88/4/20 گزارش توجيهي طرحها به معاونت برنامه ريزي واقتصاد حمل ونقل وزارت راه وترابري جهت اخذ كميسيون ماده 32 ارسال گرديد. شايان ذكر است بزرگراه سيمان سپاهان به مباركه و دولت - کنار گذر شرق در متن قسمت الف جدول شماره 12 لايحه بودجه 90 لحاظ گرديده است و همچنین کمیسیون ماده 32 بزرگراه سیمان سپاهان - مبارکه در سال 89 مورد تصویب قرار گرفته و در سال 90 تا کنون اعتباری بدین منظور برای آن در نظر گرفته نشده است، جاده در -خونداب از محل اعتبارات استانی نیز در دست اقدام است. 50 عدم اعتبار كافي و مجوز كميسيون ماده 32
 6 رفع سي و دو نقطه و هفتاد و پنج مقطع پر حادثه راههاي استان طي سالهاي 1388، 1389 و 1390
با توجه به اعتبارات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور در خصوص طرح حذف و اصلاح نقاط پرحادثه در سال جاري عمليات اجرايي برنامه ريزي شده است.
65 عدم اعتبار كافي
 7 تجهيز سيستم راه آهن اصفهان – شهرضا – شيراز به سيستم ETCS مقرر است از محل فاينانس پيگيري گردد.    
 8 مطالعه احداث خط آهن انارك-طبس  اعتبار مورد نياز 10 ميليارد ريال.    
 9 تبديل گذرگاههاي همسطح راه آهن به گذر گاههاي غير همسطح در خارج از شهر هاي استان از محل طرح 40701052 طي سالهاي 1388 و 1389 در دست پيگيري مي باشد    
 10 تطويل خطوط و ايستگاههاي راه آهن اصفهان براي حمل و نقل سنگين از محل اعتبارات بهسازي و نوسازي ايستگاههاي راه آهن توسط شركت راه آهن در سال 1388 در دست پيگيري مي باشد    
 11 تجهيز و توسعه خطوط و ايستگاه راه آهن بادرود از محل اعتبارات بهسازي و نوسازي ايستگاههاي راه آهن در سال 1388 توسط شركت راه آهن. در دست پيگيري مي باشد    
 12 اصلاح جاده ورزنه – تالاب گاوخوني با رعايت ملاحظات محيط زيست. با توجه به اينكه كاركرد هاي طرح جنبه منطقه اي و محلي دارد و محور شرياني محسوب نميشود علاوه بر اين در حال حاظر طرح هاي ديگري در دست اجرا ميباشد لذا بنظر ميرسد فعلاً نيازي به مطالعه واجراي طرح جديد در منطقه نباشد. 70 عدم اعتبار كافي
 13 خريد و نصب دور بينهاي كنترل سرعت ثابت مورد نياز براي محورهاي شرياني از محل تامين طرح تجهيزات ايمني راهها در سال 1388و1389 از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در دست پيگيري است.    

 

گزارش پروژه هاي مصوب دور سوم سفر رياست محترم جمهوري و هيات وزيران به استان اصفهان در تاريخ 11 آذر ماه 1388 در ارتباط با وزارت راه و شهرسازي

رديف  متن مصوبه  اقدامات انجام شده درصد پيشرفت فيزيك پروژه
 1  انجام مطالعات تكميلي هاب حمل و نقل منطقه مركزي كشور توسط اداره راه و ترابري استان و پيش بيني   تمهیدات لازم در صورت تاييد و تفاهم با استانداري براي انجام اقدامات قانوني به صورت مشاركتي .  در دست پیگیری و پس از ابلاغ اعتبار مورد نیاز و تحویل زمین در محل تعیین شده (شهرستان نایین) اقدام صورت خواهد گرفت. 0
 2  تامين اعتبار احداث بزرگراه كنارگذر جنوب غربي و شمال شرقي اصفهان در سال 1389 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم.  قطعه ای از پروژه های این مصوبه از محل اعتبارات استانی و ملی در دست اقدام می باشد. شايان ذكر است گزارش توجيهي اقتصادي اين پروژه جهت اخذ كميسيون ماده 32 و تاييديه حفاظت محيط زيست به سازمانهاي مربوطه ارسال شده است. (کنارگذر جنوبغربی بطول 16 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 70% و کنارگذر شمال شرق بطول 24 کیلومتر در دست اجراست.) 10
 3  انجام مطالعات احداث بزرگراه هاي استان طي برنامه پنجم توسعه به گونه اي كه مراكز شهرستان هاي استان به صورت چهار خطه به مركز متصل شوند.  بزرگراههای اصفهان - اردستان(بطول 80 کیلومتر)، نایین - انارک - خور - طبس (بطول 260 کیلومتر)، اصفهان چادگان(بطول 20 کیلومتر) و اوزنبلاغ - فریدونشهر (بطول 10 کیلومتر) در دست اقدام می باشد. 55
 4  انجام مطالعات اتصال راه آهن نايين-انارك- طبس در سال 1389 و ايجاد رديف بودجه اي پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه .  در دست پيگيري مي باشد. 50
 5  پيش بيني اعتبار احداث راه خور- حلوان -عشق آباد در لوايح بودجه سنواتي سال هاي 1389 و 1390  با توجه به اینکه این پروژه از محل اعتبارات راههای کویری تامین اعتبار می شده است، تا کنون این اعتبارات ابلاغ نشده است اما پروژه در دست اجراست. 80
 6  تسريع در اجراي پروژه هاي احداث و تكميل راه جندق - گرمسار ، بزرگراه دامنه-خوانسار- گلپايگان -خمين، تكميل راه پيشكوه به پشتكوه فريدونشهر و راه پانزده كيلومتري بياضه به حاجي آباد زرين.  پروژه های "جندق - گرمسار" و "دامنه -خوانسار-گلپایگان-خمین" در پیوست قانون بودجه آمده است و هرساله اعتباری برای آن در نظر گرفته می شود.
پروژه های پیشکوه - پشتکوه و بیاضیه - حاجی آباد زرین از محل اعتبارات ملی روستایی و استانی بمنظور اجرایی شدن آن اعتبار در نظر گرفته می شود.
80
 7  اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال در سال هاي 1389 و 1390 به منظور خريد ماشين آلات راهداري و برف روبي با مشاركت استانداري به نسبت مساوي  از محل اعتبارات استانی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با کدهای 305ص40702 و 40702062 به منظور خرید ماشین آلات اعتبار مورد نیاز در سال 89 و 90 اختصاص یافته که پس از طی مراحل قانونی (کمیسیون ماده 2) این مهم اقدام با توجه به برنامه ریزی لازم خواهد شد. 100
 8  اختصاص مبلغ  سيصد ميليارد ريال از محل اعتبار ده هزار ميليارد ريالي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت جهت نوسازي ناوگان فرسوده ، به بخش حمل و نقل برون شهري استان    
 9  بهسازي راه روستايي خويا-مزرعه شور و جاده قلعه شور به كبوتر آباد در سال هاي 1389 و 1390. چهل درصد از اعتبار مورد نياز توسط استانداري تامين مي شود.  در بند ب- طرحهای مطالعه و اجرامطالعه جدول شماره 12 تحت عنوان اجرا محورنیک آباد - حسن آباد، زیار - ورزنه و قلعه شور - رحیم آباد قانون بودجه سال 1389 لحاظ شده است. همچنین از محل اعتبارات استانی و ملی راههای روستایی در سالجاری اعتباری اختصاص داده شده است. 70
 10 احداث كمربندي پيربكران در سال هاي 1389و 1390  طراحی مسیر در دست پیگیری است و اعتباری از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با کد 40702061 در سالجاری اختصاص یافته است. 10
 11 احداث تونل خوانسار به فريدن با مشاركت پنجاه درصدي وزارت صنايع و معادن پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.  کلیه مطالعات مربوط به تونل انجام شده است که پس از تایید بمنظور اخذ کمیسیون ماده 32 به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارسال خواهد شد. 10
 12  افزايش اعتبار پروژه ايجاد كمربندي داران در شهرستان فريدن.  ضمنا در قالب طرح ملي 40702045 با عنوان احداث باند دوم داران - درود توسط شركت ساخت و توسعه قابل اجرا مي باشد. 15
 13 دو بانده نمودن جاده ميمه لايبيد از محل اعتبارات استاني از محل اعتبارات استانی در سال 89 اعتباری معادل 2 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. 5

 
 
 
سیستم تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
 
مناقصات اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
اتوماسیون اداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
تعاونی اعتبار اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
فعالیت هایGIS اداره کل راه و ترابری اصفهان
 
پیگیری نامه های اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
نقشه راههای استان اداره کل راه و ترابری استان اصفهان